Tradičnou pobožnosťou počas Veľkého pôstu je Krížová cesta.

Povzbudzujeme Vás k modlitbe tejto pobožnosti počas Veľkého pôstu a prinášame Vám niekoľko krížových ciest aj na našej stránke.

Povzbudzujeme Vás k účasti na krížovej ceste v našich kostoloch, ale taktiež v domácom prostredí. Pri modlitbe doma môžu byť nápomocné fotografie zastavení krížovej cesty z farského kostola vo Veľkých Ripňanoch.

Krížová cesta PRIPODOBNIŤ SA KRISTOVI

Krížová cesta ČAS

Krížová cesta PRÍTOMNOSŤ

Krížová cesta RUKY

Krížová cesta počas epidémie

Krížová cesta z Čenstochovej

Krížová cesta poslania

Krížová cesta manželov

VIDEO Krížová cesta TV LUX