AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

Prvá adventná nedeľa

Pastiersky list

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021

Drahí bratia a sestry.
             
Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc.  Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, tým obohacujúcejšie bude naše stretnutie s ním.

Zobraziť celý text

 

Ponuka ONLINE SV. OMŠÍ

Sv. omša z Kaplnky SVETLA (Pápežské misijné diela)

Online detská sv. omša s pátrom Jankom Hríbom

Taktiež dávame do pozornosti sv. omšu zameranú na deti na TV LUX


Požehnanie adventného venca – domáca liturgia

Milosrdný dobrý Bože,
požehnaj tento adventný veniec,
aby nás mohol sprevádzať
v tomto čase očakávania a nádeje.
Prostredníctvom neho posilňuj našu vieru,
aby mal náš život správny smer,
aby si ty na začiatku cirkevného roka
všetko polámané a rozbité scelil a uzdravil.

Daj, nech sviece adventného venca rozžiaria
a rozohrejú nielen náš dom, ale aj naše srdcia.
Daj, nech sa v našich srdciach rozžiari
utišujúce svetlo,
aby všetka zatvrdnutosť a zúfalstvo stratili svoju silu.
Nech svetlo týchto sviec
vyženie z nášho domu všetku nenávisť a spory.
Nech tento dom naplní
tvoja láska a nádej.

Túžime, aby tento adventný čas
premenil aj náš dom,
aby sme v ňom našli domov
a vedeli, že sme v bezpečí.
Svetlom tohto adventného venca
nám pripomínaj,
že aj ty prebývaš v našom dome.
Náš domov môže byť len tam,
kde prebýva tajomstvo.
Keď prebývaš s nami a medzi nami,
môžeme to vydržať,
pretože ty sám,
nekonečné a nevysloviteľné tajomstvo,
premieňaš náš dom na domov,
v ktorom sa cítime dobre.

Požehnaj teda tento adventný veniec
a všetkých v našom dome,
ktorým svietia sviece na tomto venci,
dobrotivý a milosrdný Bože, + Otec, Syn a Duch Svätý.
Amen.

(Modlitba – P. Anselm Grün OSB)


Adventná výzdoba vo farskom kostole

(Po kliknutí sa obráok zväčší)


AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

(aktualizované dňa 24.11.2021 o 22:04)

Opatrenia platné od 25.11.2021 do odvolania

Drahí bratia a sestry!

Dňom 25. novembra 2021 vláda SR vyhlasuje na celom území Slovenskej republiky núdzový stav. Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 do odvolania.

Nakoľko účasť na sv. omši nie je uvedená medzi výnimkami z tohoto zákazu, od štvrtka 25.11.2021 až do odvolania sa nebudú konať verejné sv. omše. Všetky prijaté úmysly budú odslúžené v daný deň kňazom súkromne.

Rozpis sv. omší budeme uverejňovať na internetovej stránke našej farnosti v sekcii Farské oznamy, bez uvedenia hodiny, keďže sv. omša nebude verejná.

Keďže sa kvôli protipandemickým opatreniam veriaci nemôžu zúčastniť na bohoslužbách, platí dišpenz od účasti na sv. omši. Sledujme sv. omše pravidelne v TV alebo na internete.

V prípade naliehavej potreby je dovolená individuálna pastoračná činnosť. To znamená, že veriaci môže pristúpiť k sviatostiam, musí si však vopred telefonicky dohodnúť s kňazom miesto a čas stretnutia.

O všetkých zmenách Vás budeme informovať na našej stránke. Pozorne ju prosím sledujte!


Ak by niekto z našich farníkov potreboval pomoc s registráciou na očkovanie, prípadne odvoz na miesto očkovania, môžete kontaktovať pátra Adama, ktorý ochotne pomôže.


Biskupi vyzývajú k očkovaniu,
zdôrazňujú starostlivosť o blížneho

Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Na videu čítajú vyhlásenie slovenských biskupov traja najvyšší predstavitelia Katolíckej cirkvi na Slovensku: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska; Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, podpredseda Konferencie biskupov Slovenska; Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita, predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku.


DIŠPENZ od povinnosti účasti na sv. omši

S ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa nitriansky biskup Viliam Judák rozhodol s platnosťou od 26. novembra 2021 až do odvolania, udeliť dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok všetkým veriacim katolíkom Nitrianskej diecézy ako aj všetkým veriacim, čo sa v nej skutočne nachádzajú (kán. 1247 CIC). Veriacim pripomína, že tento dišpenz od účasti na bohoslužbe nijako neumenšuje svätenie a duchovné prežívanie Pánovho i sviatočného dňa. Preto ich všetkých naliehavo povzbudzuje, aby venovali v tieto dni náležitý čas modlitbe osobne alebo v rodine (kán. 148 § 2 CIC). Nech je nedeľa aj tým dňom a časom, v ktorom svojej rodine a blízkym venujú čas a starostlivosť, nech je dňom odpočinku, ale aj dňom premýšľania, ticha a vzdelávania sa a meditácie, čo všetko prospieva rastu vnútorného a kresťanského života (porov. KKC 2186).


POBOŽNOSŤ ZA ZOSNULÝCH

Drahí bratia a sestry!

V mesiaci november si obzvlášť spomíname na všetkých, ktorí nás predišli do večnosti. Pamätajme na našich i všetkých zosnulých v našich modlitbách.

Jednou z foriem modlitby za zosnulých je aj pobožnosť za zosnulých, ktorú sa môžeme pomodliť každý súkromne.

PRE ZOBRAZENIE POBOŽNOSTI ZA ZOSNULÝCH KLIKNI SEM


Získavanie odpustkov počas celého novembra

Tak, ako aj minulý rok, odpustky bude možné získať počas celého mesiaca november. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.


Mimoriadny rok sv. Jozefa

Pri príležitosti 150.výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Cirkvi vyhlásil pápež František mimoriadny rok Sv. Jozefa. Urobil tak dňa 8.decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom). Mimoriadny rok ktorý prežívame  potrvá do 8.decembra 2021.

Všetci veriaci v tomto roku sv. Jozefa majú možnosť usilovať sa modlitbami a dobrými skutkami s pomocou sv. Jozefa získať útechu a úľavu vo vážnych ľudských a spoločenských trápeniach , ktoré dnes sužujú svet. S tým sú spojené aj osobitné úplné odpustky, ktoré sa udeľujú za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu.

Zobraziť celý text


Cirkev stále umožňuje získať odpustky v urgentných prípadoch pandémie

Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať úplné odpustky. Túto možnosť umožňuje stále platný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila vlani v marci. K dispozícii je na stránke KBS. Na webe tiež možno nájsť nótu penitenciárie, ktorá vysvetľuje, že v extrémnych situáciách je možné udeliť napríklad aj spoločné rozhrešenie. Dekrét i nótu podpísali hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regent Mons. Krzysztof Nykiel.

Zobraziť celý text


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

  • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
  • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
  • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


Duchovné Sväté prijímanie pri sledovaní sv. Omše v televízii – modlitba

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu. Počas priamych prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby:

Najláskavejší Ježišu!
Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo!
Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky.
Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou.
Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne.
Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.
Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam.
Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol.
Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia.
Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:

Môj Ježišu,
verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.
Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


Ďakujeme všetkým farníkom, ktorí hygienické nariadenia a odporúčania od začiatku pandémie skutočne poctivo dodržiavajú.
V našich kostoloch vo farnosti sme nezaznamenali žiadne svojvoľné porušovanie predpisov, ba naopak, aj to, čo je iba odporúčané sa snažia veriaci dodržiavať.
Buďme aj naďalej v tomto príkladom pre ostatných. Našou povinnosť je chrániť svoje zdravie, aj zdravie všetkých ľudí.