Drahí farníci!

Popolcovou stredou sa začína obdobie Veľkého pôstu. Je to štyridsať dní trvajúci čas prípravy na sviatky Pánovho zmŕtvychvstania. Tento čas nám dáva príležitosť “trochu spomaliť” a zamerať svoju pozornosť na vlastnú pominuteľnosť.

Hoci žijeme v “uponáhľanej dobe”, využime tento nastávajúci čas na to, aby sme prehodnotili, čo je v živote naozaj dôležité a čo nie.

Ako Vaši duchovní pastieri prajeme Vám i sebe, aby sme tento Veľký pôst prežili nielen ako nejaké “tradičné obdobie”, ale ako naozajstnú novú šancu na prehodnotenie vlastného života.

Pomocou v prežívaní Veľkopôstneho obdobia nám môže byť pobožnosť Krížovej cesty. Niekoľko námetov Vám ponúkame TU.