Aktuálne opatrenia

Drahí bratia a sestry!

Na Slovensku je v platnosti tzv. COVID automat, podľa ktorého sa riadia epidemiologické opatrenia na základe toho, v akom stupni sa daný okres nachádza. Podľa COVID automatu sa riadi taktiež usporadúvanie bohoslužieb.

Od 19.4.2021 sa celé územie SR nachádza v III. stupni varovania. Podľa COVID automatu sa bohoslužieb môžu zúčastniť aj veriaci, pri zachovaní pravidla, že na jednu osobu musí pripadať 15 m2 plochy kostola. To znamená, že i keď sa sv. omše budú môcť zúčastniť veriaci, ich počet bude výrazným spôsobom obmedzený. Každý účastník bohoslužby musí mať prekryté dýchacie cesty respirátorom a dodržiavať hygienické opatrenia.

V našich kostoloch sa bude môcť zúčastniť na bohoslužbách nasledovný počet osôb:

Veľké Ripňany (305 m2) – 20
Malé Ripňany (215 m2) – 14
Lužany (100 m2) – 6

Z dôvodu nízkeho počtu veriacich, ktorí by sa mohli zúčastniť na sv. omši v kostole, budú sv. omše – v prípade priaznivého počasia – bývať v exteriéri, teda tak, ako tomu bolo vlani. Pre bohoslužby v exteriéri platia rovnaké pravidlá, ako v kostole – 15 m2 na osobu a každý účastník musí mať respirátor a dodržiavať všetky hygienické opatrenia.

Ak nebude pršať, budú sv. omše nasledovne:

Vo Veľkých Ripňanoch pri kostole

V Malých Ripňanoch na Nežatickom cintoríne

V Lužanoch na cintoríne

V prípade, že bude pršať, bude sv. omša v kostole s dodržaním maximálneho počtu osôb (VR-20, MR-14, L-6). V takomto prípade prosíme, aby sa mohli sv. omše zúčastniť prednostne príslušníci rodiny, na ktorej úmysel bude sv. omša odslúžená.

Pol hodinu pred každou sv. omšou je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Naďalej samozrejme platí dišpenz od účasti na sv. omši. Sledujme sv. omše v TV alebo na internete.

———————————————–

Prinášame Vám aj tlačovú správu Konferencie biskupov Slovenska

Zobraziť celý text

———————————————–


AUTOMATICKÉ OPATRENIA


Cirkev stále umožňuje získať odpustky v urgentných prípadoch pandémie

Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať úplné odpustky. Túto možnosť umožňuje stále platný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila vlani v marci. K dispozícii je na stránke KBS. Na webe tiež možno nájsť nótu penitenciárie, ktorá vysvetľuje, že v extrémnych situáciách je možné udeliť napríklad aj spoločné rozhrešenie. Dekrét i nótu podpísali hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regent Mons. Krzysztof Nykiel.

Zobraziť celý text


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

V čase obmedzenia verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

  • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
  • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
  • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


Duchovné Sväté prijímanie pri sledovaní sv. Omše v televízii – modlitba

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu. Počas priamych prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby:

Najláskavejší Ježišu!
Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo!
Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky.
Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou.
Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne.
Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.
Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam.
Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol.
Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia.
Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:

Môj Ježišu,
verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.
Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


Ďakujeme všetkým farníkom, ktorí hygienické nariadenia a odporúčania od začiatku pandémie skutočne poctivo dodržiavajú.
V našich kostoloch vo farnosti sme nezaznamenali žiadne svojvoľné porušovanie predpisov, ba naopak, aj to, čo je iba odporúčané sa snažia veriaci dodržiavať.
Buďme aj naďalej v tomto príkladom pre ostatných. Našou povinnosť je chrániť svoje zdravie, aj zdravie všetkých ľudí.


Informácie k príprave detí na Prvé sväté prijímanie