Pre zobrazenie aktuálnych opatrení COVID-19 kliknite SEM

III. nedeľa v pôstnom období – 7.3.2021

sv. omše:


Krížová cesta

Tradičnou pobožnosťou počas Veľkého pôstu je Krížová cesta.

Povzbudzujeme Vás k modlitbe tejto pobožnosti počas Veľkého pôstu a prinášame Vám niekoľko krížových ciest aj na našej stránke.

Pre zobrazenie krížových ciest kliknite SEM


Pôstna výzdoba nášho kostola

Keďže sa momentálne v kostole nemôžeme stretávať, prinášame Vám aspoň touto cestou kúsok pôstnej atmosféry.

(kliknutím na fotku sa zobrazí v plnej veľkosti)


Zbierka na katolícku charitu – pôstna výzva

V Prvú pôstnu nedeľu sa vo všetkých kostoloch a chrámoch koná tradičná jarná celoslovenská zbierka na Charitu. „Financie zozbierané vo farnostiach majú pre činnosť jednotlivých diecéznych a eparchiálnych charít mimoriadny význam. Vďaka nim dokážu charity skvalitňovať poskytované sociálne a zdravotnícke služby pre ľudí v núdzi. Aj vďaka štedrosti a solidarite veriacich dokáže Charita naďalej poskytovať služby viac ako 25 000 ľuďom odkázaným na pomoc v 300 zariadeniach po celom Slovensku,“ uvádza charita na svojej stránke. Vzhľadom na pandemickú situáciu a zatvorené chrámy pozývame podporiť zbierku online spôsobom. Zároveň prinášame povzbudenie charity k zbierke.

CHCEM PODPORIŤ

Zobraziť celý text


Cirkev stále umožňuje získať odpustky v urgentných prípadoch pandémie

Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať úplné odpustky. Túto možnosť umožňuje stále platný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila vlani v marci. K dispozícii je na stránke KBS. Na webe tiež možno nájsť nótu penitenciárie, ktorá vysvetľuje, že v extrémnych situáciách je možné udeliť napríklad aj spoločné rozhrešenie. Dekrét i nótu podpísali hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regent Mons. Krzysztof Nykiel.

Zobraziť celý text


Aktuálne opatrenia

Drahí bratia a sestry!

Od 8.2.2021 je v platnosti tzv. COVID automat, podľa ktorého sa budú riadiť epidemiologické opatrenia na základe toho, v akom stupni sa daný okres nachádza. Podľa COVID automatu sa riadi taktiež usporadúvanie bohoslužieb.

Momentálne sa celé územie SR nachádza v IV. stupni varovania, teda v čiernej farbe. To znamená. že platia najprísnejšie epidemiologické opatrenia.

Naďalej teda platí zákaz konania verejných bohoslužieb.

Preto sa aj v našich kostoloch až do odvolania nebudú konať verejné sv. omše.

Všetky prijaté úmysly budú odslúžené v daný deň kňazom súkromne.

Rozpis sv. omší budeme uverejňovať na internetovej stránke našej farnosti v sekcii Farské oznamy, bez uvedenia hodiny, keďže sv. omša nebude verejná.

Naďalej samozrejme platí dišpenz od účasti na sv. omši. Sledujme sv. omše v TV alebo na internete.

AUTOMATICKÉ OPATRENIA


Milé prvoprijímajúce deti!

Začiatkom tohto roka 2021 by sme chceli srdečne pozdraviť všetkých žiakov tretieho ročníka a ich rodičov a chceme vás povzbudiť k tomu, aby ste prípravu na Prvé Sväté prijímanie brali vážne.
Príprava na prvé sväté prijímanie spočíva momentálne hlavne v praktizovaní viery v rodinách (spoločná modlitba, sledovanie priamych prenosov svätých omší v nedeľu a keď sa dá aj cez týždeň). Ďalej je to učenie sa otázok a účasť na hodinách náboženstva, ktorá je síce v tomto čase narušená, ale o to viac je potrebné, aby sa rodičia alebo aj krstní rodičia venovali svojim deťom.
V našej farnosti sme na prvom stretnutí s rodičmi, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 2020, naplánovali slávnosť Prvého Svätého prijímania na 23. máj 2021.
Vedomostná príprava sa skladá z troch okruhov, ktoré sú prístupné na tejto stránke už niekoľko mesiacov. Nastáva teda už čas na preskúšanie základných vedomostí o viere. V najbližšom čase vás osloví vaša pani učiteľka a katechétka pani Janka.


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

V čase obmedzenia verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

  • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
  • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
  • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


Duchovné Sväté prijímanie pri sledovaní sv. Omše v televízii – modlitba

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu. Počas priamych prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby:

Najláskavejší Ježišu!
Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo!
Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky.
Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou.
Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne.
Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.
Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam.
Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol.
Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia.
Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:

Môj Ježišu,
verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.
Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


Ďakujeme všetkým farníkom, ktorí hygienické nariadenia a odporúčania od začiatku pandémie skutočne poctivo dodržiavajú.
V našich kostoloch vo farnosti sme nezaznamenali žiadne svojvoľné porušovanie predpisov, ba naopak, aj to, čo je iba odporúčané sa snažia veriaci dodržiavať.
Buďme aj naďalej v tomto príkladom pre ostatných. Našou povinnosť je chrániť svoje zdravie, aj zdravie všetkých ľudí.


Informácie k príprave detí na Prvé sväté prijímanie