AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

(aktualizované dňa 12.01.2011 o 10:50)

Opatrenia platné od 12.01.2022 do odvolania

Drahí bratia a sestry!

Od 12. januára sa menia opatrenia pre výkon verejných podujatí. Týka sa to aj konania bohoslužieb.

Bohoslužby sa delia podľa toho, či sa konajú so spevom, alebo bez, a to na: nízkorizikové a vysokorizikové podujatia.

Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
Zúčastniť sa môžu osoby výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity kostola (t.j. šachovnicové sedenie).

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
Zúčastniť sa môžu osoby výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity kostola (t.j. šachovnicové sedenie v každom druhom rade).

Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom.

V našich kostoloch sa môže na bohoslužbách zúčastniť nasledovný počet osôb:

bez spevu / so spevom

Veľké Ripňany100 / 50
Malé Ripňany80 / 40
Lužany 30 / 15


V režime „ZÁKLAD“ sa môže vykonávať iba individuálna pastoračná činnosť. V takomto prípade je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť s kňazom miesto a čas vyslúženia sviatosti.


Konferencia biskupov Slovenska prosí kňazov a veriacich o zachovanie nariadení a trpezlivosť, predovšetkým kvôli kritickým okolnostiam v zdravotníctve. V platnosti, samozrejme, vzhľadom na pandemickú situáciu, zostáva dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. Sledujme sv. omše pravidelne v TV alebo na internete.RÍMSKY MISÁL

Pri príležitosti nového prekladu Rímskeho misálu Vám prinášame krátky dokument o misáli.


Kniha katechéz o svätej omši

Liturgická komisia KBS pri príležitosti uvedenia obnoveného vydania Rímskeho misála dáva bezplatne k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši.
Publikácia s názvom Eucharistia utvára Cirkev je prekladom katechéz pátra Ildebranda Scicoloneho, OSB, ktorý je emeritným profesorom Pápežského liturgického inštitútu v Ríme a zároveň jeho bývalým moderátorom.

Katechézy sú rozdelené do dvoch častí:
V prvej sú predstavené niektoré doktrinálne pohľady na slávenie Eucharistie so snahou odpovedať na otázky: čo sa slávi, kto slávi, prečo sa slávi a ako sa slávi.
V druhej časti je vysvetlený obrad svätej omše na základe inštrukcií Všeobecných smerníc Rímskeho misála.

Publikáciu si je možné stiahnuť na tomto odkaze.


Biskupi vyzývajú k očkovaniu,
zdôrazňujú starostlivosť o blížneho

Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Na videu čítajú vyhlásenie slovenských biskupov traja najvyšší predstavitelia Katolíckej cirkvi na Slovensku: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska; Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, podpredseda Konferencie biskupov Slovenska; Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita, predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku.


DIŠPENZ od povinnosti účasti na sv. omši

S ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa nitriansky biskup Viliam Judák rozhodol s platnosťou od 26. novembra 2021 až do odvolania, udeliť dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok všetkým veriacim katolíkom Nitrianskej diecézy ako aj všetkým veriacim, čo sa v nej skutočne nachádzajú (kán. 1247 CIC). Veriacim pripomína, že tento dišpenz od účasti na bohoslužbe nijako neumenšuje svätenie a duchovné prežívanie Pánovho i sviatočného dňa. Preto ich všetkých naliehavo povzbudzuje, aby venovali v tieto dni náležitý čas modlitbe osobne alebo v rodine (kán. 148 § 2 CIC). Nech je nedeľa aj tým dňom a časom, v ktorom svojej rodine a blízkym venujú čas a starostlivosť, nech je dňom odpočinku, ale aj dňom premýšľania, ticha a vzdelávania sa a meditácie, čo všetko prospieva rastu vnútorného a kresťanského života (porov. KKC 2186).


Cirkev stále umožňuje získať odpustky v urgentných prípadoch pandémie

Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať úplné odpustky. Túto možnosť umožňuje stále platný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila vlani v marci. K dispozícii je na stránke KBS. Na webe tiež možno nájsť nótu penitenciárie, ktorá vysvetľuje, že v extrémnych situáciách je možné udeliť napríklad aj spoločné rozhrešenie. Dekrét i nótu podpísali hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regent Mons. Krzysztof Nykiel.

Zobraziť celý text


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

  • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
  • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
  • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


Duchovné Sväté prijímanie pri sledovaní sv. Omše v televízii – modlitba

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu. Počas priamych prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby:

Najláskavejší Ježišu!
Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo!
Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky.
Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou.
Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne.
Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.
Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam.
Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol.
Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia.
Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:

Môj Ježišu,
verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.
Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


Ďakujeme všetkým farníkom, ktorí hygienické nariadenia a odporúčania od začiatku pandémie skutočne poctivo dodržiavajú.
V našich kostoloch vo farnosti sme nezaznamenali žiadne svojvoľné porušovanie predpisov, ba naopak, aj to, čo je iba odporúčané sa snažia veriaci dodržiavať.
Buďme aj naďalej v tomto príkladom pre ostatných. Našou povinnosť je chrániť svoje zdravie, aj zdravie všetkých ľudí.