Urobme spoločne radosť tým, ktorí to potrebujú…

Milí farníci!

Rovnako ako po minulé roky Vás chceme v tomto predvianočnom čase poprosiť, aby sme spoločne urobili radostnejšie sviatky rodinám s deťmi žijúcim v sociálne znevýhodnených podmienkach a týraným matkám žijúcim so svojimi deťmi v hmotnej núdzi.        

Do koša pri adventnom venci do 22. decembra môžete vložiť napríklad: trvanlivé potraviny, drogériu, čistiace prostriedky. Nemusí byť veľa, stačí málo, aby nikomu z Vás nechýbalo.

Kto zriekne sa, alebo so svojim nadbytkom sa podelí, tomu Srdce Láskou zahorí. Ďakujeme Vám!


Aktuálne informácie

Drahí bratia a sestry!

Od pondelka 16. novembra platia nasledovné pravidlá týkajúce sa slávenia bohoslužieb:

Počet účastníkov sv. omše je obmedzený na počet miest na sedenie v kostole pri zachovaní šachovnicového sedenia. Povolené sú iba miesta na sedenie, nie na státie!

V praxi to znamená, že musíme sedieť, a to tak, aby predo mnou, za mnou i vedľa mňa bolo jedno miesto voľné!

Z toho vyplýva, že sa naďalej nemôžeme v kostole stretávať všetci veriaci, tak ako sme boli zvyknutí. Preto vás naďalej prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Starším a chorým ľuďom naďalej odporúčame, aby sa s nami spájali iba duchovne a sv. omšu sledovali prostredníctvom TV či internetu.

Pripomíname, že stále platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, ktorý udelili slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania.

Nižšie si môžete prečítať celé stanovisko KBS k aktuálnej situácii

Zobraziť celý text


Predvianočná sv. spoveď

Drahí farníci!

Príprava na Vianoce je spojená taktiež s pristúpením k sviatosti zmierenia. Sme zvyknutí, že pred Vianocami býva spoločná sv. spoveď za účasti viacerých kňazov. Kvôli aktuálnej situácií je však pravdepodobné, že spoločná sv. spoveď nebude. Preto prosíme, aby ste k sviatosti zmierenia pristupovali priebežne počas celého decembra. Nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni pred Vianocami, pretože nebude možné naraz vyspovedať také veľké množstvo ľudí. Spovedáme pol hodinu pred každou sv. omšou.


Informácie k príprave detí na Prvé sväté prijímanie


Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu

Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne „Modlitbu za Slovensko“.

Zobraziť celý text


Milí veriaci, keďže sa momentálne môžeme stretnúť v kostole iba v obmedzenom počte, spájajme sa duchovne počas sledovania sv. omší prostredníctvom TV alebo internetu.


Drahé sestry a bratia, jednou z možností sledovania nedeľnej sv. omše aj sv. omša z Kaplnky svetla, ktorú celebruje o. Ivan Kňaze, národný riaditeľ Pápežských misijných diel. Sv. omša sa koná v nedeľu o 11.00. Sledovať ju môžete priamo tu na stránke.

V nedeľu tu bude priamy prenos, v týždni potom záznam zo sv. omše z poslednej nedele.


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

V čase obmedzenia verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

  • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
  • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
  • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


Duchovné Sväté prijímanie pri sledovaní sv. Omše v televízii – modlitba

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu. Počas priamych prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby:

Najláskavejší Ježišu!
Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo!
Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky.
Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou.
Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne.
Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.
Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam.
Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol.
Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia.
Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:

Môj Ježišu,
verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.
Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


Ďakujeme všetkým farníkom, ktorí hygienické nariadenia a odporúčania od začiatku pandémie skutočne poctivo dodržiavajú.
V našich kostoloch vo farnosti sme nezaznamenali žiadne svojvoľné porušovanie predpisov, ba naopak, aj to, čo je iba odporúčané sa snažia veriaci dodržiavať.
Buďme aj naďalej v tomto príkladom pre ostatných. Našou povinnosť je chrániť svoje zdravie, aj zdravie všetkých ľudí.