Milé deti, ktoré túžite prvýkrát pristúpiť k svätému prijímaniu!

Veľmi Vás povzbudzujeme k tomu, aby ste čas prípravy na prvé sväté prijímanie využili čo najlepšie.

Samozrejmosťou by mala byť každodenná modlitba a účasť na sv. omši v nedele a sviatky.

Hoci je príprava na prvé sväté prijímanie predovšetkým o príprave srdca na prijatie Pána Ježiša, je potrebné mať aj základné vedomosti o viere.

Vedomostná príprava sa bude skladať z troch okruhov:
(pre otvorenie klikni na odkaz)

  1. Najdôležitejšie modlitby a prikázania
  2. Otázky pre prvoprijímajúcich
  3. Príprava na sv. spoveď