Milé deti, ktoré túžite prvýkrát pristúpiť k svätému prijímaniu!

Kvôli momentálnej situácií nemôže príprava prebiehať štandardným spôsobom, nemôžeme sa momentálne stretávať v kostole ani na fare.

Veľmi Vás však povzbudzujeme k tomu, aby ste tento čas prípravy na prvé sväté prijímanie využili čo najlepšie.

Samozrejmosťou by mala byť každodenná modlitba a sledovanie nedeľnej svätej omše v televízii alebo na internete.

Hoci je príprava na prvé sväté prijímanie predovšetkým o príprave srdca na prijatie Pána Ježiša, je potrebné mať aj základné vedomosti o viere.

Vedomostná príprava sa bude skladať z troch okruhov:
(pre otvorenie klikni na odkaz)

  1. Najdôležitejšie modlitby a prikázania
  2. Otázky pre prvoprijímajúcich
  3. Príprava na sv. spoveď

Drahé deti,
prajeme Vám, aby ste vždy hľadeli na Krista, ktorý tým, že sa sám uponížil, nás vyvýšil a nás vykúpil. Preto buďte aj Vy tými, ktorí prinášajú svetlo a nádej svojmu okoliu, rodine  a našej farnosti.

To Vám vyprosujú a prajú vaši pátri Mieczyslaw a Adam


Je veľa rôznych možností, kde sledovať nedeľnú sv. omšu. Jednou z nich je aj detská sv. omša z piaristického kostola v Prievidzi v nedeľu o 11:00. Môžete ju sledovať priamo tu na stránke.

V nedeľu tu bude priamy prenos, v týždni potom záznam zo sv. omše z poslednej nedele.

https://www.youtube.com/watch?v=SU3lQYQIHVk