Ak ste boli pokrstení v našej farnosti a potrebujete vybaviť krstný list, môžete použiť aj nasledujúci formulár. O krstný list môže žiadať len osoba, na ktorej meno je vystavený, resp. pri deťoch jeho zákonný zástupca. Krstný list zašleme priamo na farský úrad, pre ktorý krstný list potrebujete.