Sv. omše vo farnosti

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela, úzko súvisia so sv. Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho Veľkonočného Baránka.“ (KKC 1324).

V rímskokatolíckom Kostole sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Ripňanoch sú sv. omše:

– v nedeľu o 7:30 hod  a o 10:30 hod.

– v prikázaný sviatok cez týždeň o 18:00 hod. (v deň pracovného pokoja ako v nedeľu)

– pondelok – piatok (okrem stredy) o 18:00

–  v  stredu a sobotu o 8:00

– na prvý piatok mesiaca o 18:00 hod.

Vo filiálnom Kostole Fatimskej Panny Márie v Malých Ripňanoch sú sv. omše:

– v nedeľu o 09:00 hod.

– v prikázaný sviatok cez týždeň o 19:00 hod. (v deň pracovného pokoja ako v nedeľu)

– vo všedný deň v utorok o 19:00 hod.

– na prvý piatok mesiaca o 19:00 hod.

Vo filiálnom Kostole narodenia Panny Márie v Lužanoch sú sv. omše:

– v nedeľu o 9:00 hod.

– v prikázaný sviatok cez týždeň o 17:00 hod. (v deň pracovného pokoja ako v nedeľu)

– vo všedný deň vo štvrtok o 19:00 hod.

– na prvý piatok mesiaca o 17:00 hod.