Sv. omše vo farnosti

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela, úzko súvisia so sv. Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho Veľkonočného Baránka.“ (KKC 1324).

V rímskokatolíckom Kostole sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Ripňanoch sú sv. omše:

– v nedeľu o  10.30 hod., v sobotu o 18:00 hod. z nasledujúcej nedele

– v prikázaný sviatok cez týždeň o 18.00 hod. (v deň pracovného pokoja ako v nedeľu)

– v pondelok a piatok o 18:00

–  v stredu o 08.00 hod.

– na prvý piatok mesiaca o 18.00 hod.

Vo filiálnom Kostole Fatimskej Panny Márie v Malých Ripňanoch sú sv. omše:

– v nedeľu o 09.00 hod.

– v prikázaný sviatok cez týždeň o 19.00 hod. (v deň pracovného pokoja ako v nedeľu)

– vo všedný deň v utorok o 18.00 hod.

– na prvý piatok mesiaca o 19.00 hod.

Vo filiálnom Kostole narodenia Panny Márie v Lužanoch sú sv. omše:

– v nedeľu o 7.30 hod.

– v prikázaný sviatok cez týždeň z vigílie slávnosti (v deň pracovného pokoja ako v nedeľu)

– vo všedný deň vo štvrtok o 18.00 hod.