Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľké Ripňany
Topoľčianska 72/104
956 07 Veľké Ripňany

Telefón: 038 539 92 00

E-mail: velke.ripnany@nrb.sk

Administrátor farnosti: ThDr. Józef Mikolaj Cempura, PhD.