Úvod

Nemáme čas. Pane, sťažujeme sa, že nemáme čas, nikdy nemáme dosť času, ponáhľame sa, utekáme, stále čosi doháňame, potom sme prepracovaní, uštvaní… Veľmi  nám chýba čas. A Ty, Pane? Je nám jasné, že všetok Tvoj čas, všetok čas Tvojho života bol iba pre nás! Ukáž nám, Pane, teraz, keď pôjdeme s tebou cestou kríža, ako je to naozaj s časom.


Prvé zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, všetci tí čo Ťa odsudzovali na smrť, sa veľmi ponáhľali. Náhlili sa, nenašli si čas, aby preskúmali či si vinný alebo nevinný. Ako často dokážeme aj my rýchlo vynášať svoj úsudok o druhých ľuďoch, odsúdiť iných, zraniť, ohovoriť…
Pomôž nám, Pane, aby sme dokázali zadržať každé tvrdé, nespravodlivé slovo, slovo, ktoré by chcelo odsúdiť druhého. Zmiluj sa nad nami, Pane,  a odpusť nám.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Druhé zastavenie: Ježiš berie kríž na plecia

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Počas svojho života si, Pane, často hovorieval: „Ešte neprišla moja hodina… Ešte neprišiel môj čas… Počkajte…“ Ale teraz už Tvoja hodina prišla. Už neodkladáš. Berieš na seba kríž. Je to Otcova vôľa. A to je pre Teba rozhodujúce.
Pane, nauč nás čakať, aby sme nekonali unáhlene, ale vždy sa snažili robiť podľa Tvojej vôle, aby sme sa snažili spoznať, čo  v danej chvíli od nás žiadaš. Daj Pane, nech sa nikdy neponáhľame uskutočňovať svoje vlastné plány, ale daj, aby sme denne chceli počuť Božiu vôľu.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Tretie zastavenie: Ježiš prvýkrát padá pod krížom

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Čas Tvojej poslednej cesty, tak ako to chcel Tvoj Otec. Nesieš kríž – i padáš pod ním. Vykupuješ čas. Sv. Pavol nás napomína: „Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé   …. pochopte, čo je Pánova vôľa.“ (Ef 5,15-17) Nech sa snažíme nebyť uponáhľaní, ale spolu s Kristom sa snažme vykupovať čas, využívať čas na plnenie toho, čo od nás žiada Boh. Zmiluj sa nad nami, Pane, a odpusť nám.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Štvrté zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Mária Matka nepočítala svoj čas. Dala čas svojho života na uskutočnenie Božích plánov. Vykupovala čas spolu so svojím Synom. Mária nauč všetky ženy, aby nepočítali úzkostlivo, čo všetko majú ešte v ten deň urobiť a čo nemajú ešte urobené, ale nech dokážu v pokoji robiť  pred Božou tvárou jednu prácu pre druhých.
Panna Mária, oroduj neustále za nás, aby sme to dokázali podobne ako Ty!

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Piate zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha niesť kríž

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Šimon sa nechcel  nechať zdržovať, ponáhľal sa. Mal iné plány, mal čosi iné na práci. Práve tak ako on i my sa stále ponáhľame, máme svoje plány, nechceme sa ničím zdržovať. Možno Šimon práve pri tomto stretnutí s Tebou spoznal zmysel svojho života.
Pane, zastav nás na našej ceste, aby sme nezišli kdesi na scestie. Pomôž nám nájsť pravý zmysel svojho života v láske k Tebe a k ľuďom. Nauč nás ochotnej službe a obetavosti.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Šieste zastavenie: Veronika utiera Ježišovi tvár

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Často v zhone prehliadneme toho, čo vedľa nás trpí, toho, čo nemôže riešiť sám svoje problémy, kto čaká na pomocnú roku. Neodbime ho s tým, že nemáme čas, že máme veľa práce. Daj, Pane, nech sme pohotoví a vynaliezaví, nech máme vždy dosť času pomáhať iným podľa našich síl. Robiť to čo je v našich možnostiach.
Pane, dôkladne s nami otras, keď ľahostajne prehliadame potreby druhého. Pomôž nám na chvíľu si sadnúť a počúvať problémy iných.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Siedme zastavenie: Ježiš padá druhýkrát pod krížom

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rýchlo sa zbavujeme i najmenšieho utrpenia, akejkoľvek telesnej nevoľnosti, berieme hneď tabletky proti bolesti hlavy a pod. A Ty? Naplno prežívaš svoje utrpenie i pády na ceste. Piješ kalich, ktorý Ti pripravil Otec.
Pane, daj nech sa od Teba naučíme znášať svoje telesné i duševné bolesti.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


ôsme zastavenie: Ježiš napomína plačúce ženy

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Dnes by si mal Pane, pre naše matky no i rodičov vyčítavé slovo, keď toľkokrát opakujú svojim deťom: „Daj mi pokoj…Nemám čas…Nechaj ma, teraz neotravuj…až potom, teraz nemôžem…“ Aké sú dôsledky?
Zmiluj sa, Pane, nad všetkými, ktorí si nechcú nájsť čas na to, aby sa venovali svojim deťom. A pomôž im. Nech všetky matky, otcovia majú čas na svoje deti. čas na spoločné chvíle pohody doma alebo v prírode, čas na dobré slovo, na pesničku, na modlitbu.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Deviate zastavenie: Ježiš padá tretíkrát pod krížom

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, Ty ideš a trpíš. Padáš už tretí raz na svojej ceste. Nedokážeme si ani predstaviť koľko to bolo utrpenia. Kalich svojho utrpenia musíš vypiť až do dna.  My a s nami aj celé okolie trpí veľkou činnosťou… Pracujeme zo všetkých svojich síl, nevieme odpočívať a sme stále nevľúdni, prepracovaní, popudliví…
Pane, pomôž nám spoznať, čo z našich činností je zbytočné, čo robíme len z pýchy alebo z ohľadu na iných, aby sme sa od nich neodlišovali. Daj, aby sme nepodľahli nadmiere činnosti, ktorá môže byť niekedy pre nás aj lákavá. Nech dokážeme stále znovu bojovať so svojou prepracovanosťou a nervozitou.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Desiate zastavenie: Ježiš je vyzlečený zo šiat

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Dokážem si ale nájsť čas na zbytočné reči, na výsmech, ponižovanie, tak ako ho mali tí, čo Ti zvliekali šaty na Kalvárii a tešili sa z tvojej bezmocnosti. Často i my ublížime v rýchlosti, bez premýšľania, v rozčúlení, v prepracovaní.
Pane, zmiluj sa nad nami a odpusť nám. Daj nech nikdy nemáme čas na zbytočné kritizovanie a posmech.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Jedenáste zastavenie: Ježiša pribíjajú na kríž

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Často počúvame ako si ľudia želajú tichú smrť, aby to dlho netrvalo, aby to veľmi nebolelo, aby to už mali za sebou. Pane, Ty prijímaš dobrovoľne smrť tak, ako ju pre Teba pripravil Tvoj Otec. Trpíš tak dlho, aby si ešte aj dokázal povedať posledné slová lásky tým, čo sú blízko pod krížom, aby si dokázal odpustiť tým, ktorí Ti spôsobili toľko bolesti.
Prosíme Ťa, Pane, aby naša smrť trvala tak dlho, aby sme pri nej mohli ešte zahladiť to, čo v nás zostalo nedokonalého a nech umierame s Tebou.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Dvanáste zastavenie: Ježiš na kríži zomiera

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Je dokonané. Čas Tvojho života sa naplnil. Tými slovami sám uzavieraš čas, dobu svojho života medzi nami v ľudskej podobe. Ďakujeme Ti, pane, že si dokázal prijať poslanie Otca a žiť celý čas svojho života pre nás a prežiť i posledné bolestné minúty svojho života pre ľudí. Čomu my venujeme svoj čas? Komu? Premýšľajme o tom!
Nech máme, Pane, vždy dosť času v pokoji a tichu premýšľať o Tvojej smrti a ďakovať Ti s hlbokou vďačnosťou.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Trináste zastavenie: Ježiša skladajú z kríža

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Tvoje telo, Tvoje mŕtve telo zložili z kríža. Zdá sa že je všetko stratené, všetko bolo zbytočné. Prečo si žil čas svojho života?
Pane, pomôž nám, aby sme neprepadli beznádeji a zúfalstvu, keď sa nám zdá, že čas, ktorý sme venovali službe Tebe i druhým, bol zbytočný, keď nevidíme výsledky. Nech je pre nás zdrojom sily a útechy to, že si nažil nadarmo, ale že i cez zdanlivý neúspech môžeme dúfať, že raz zhodnotí každú sekundu nášho i keď naoko neúspešného života.

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Štrnáste zastavenie: Ježiša pochovávajú

– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 Pane, si v hrobe. Ale vstaneš – vlastne si vstal z mŕtvych. Prišiel čas Tvojej oslavy. Teraz je nám to už jasné. Ale nie je nám jasné, kedy príde čas nášho hodnotenia pred Božou tvárou. Nevieme, kedy príde čas posledného hodnotenia a kritiky sveta na konci časov. Nech na to myslíme, Pane, pretože iba tak môžeme poznať pravé poradie, skutočnú stupnicu hodnôt toho, čo musíme a nemusíme stačiť urobiť. Nech dokážeme dávať svoj čas pravému pokániu, nech dokážeme žiť lepšie.
Príď, Pane, príď Pane Ježišu!

– Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

– Aj nad dušami v očistci.


Záver

Pán vie čakať, je zhovievavý, trpezlivý, nechce aby bol niekto  zatratený. Na našej životnej ceste nám ponúka pomoc cez sviatosti, skrze svoje slovo, dáva nám aj čas na obrátenie a zmenu svojich zastaralých, zabehnutých schém svojho života. Čas nášho života je časom prijímania jeho lásky. Preto nám musí ležať na srdci, aby sme žili sväto a zbožne…

(chvíľa ticha)

Na úmysel Svätého Otca: Otče náš. Zdravas. Sláva Otcu.