Na vysluhovanie sviatostí je potrebné si vopred dohodnúť termín stretnutia

  • osobne v čase od 16:30 hod. (15.30 hod.) do 17:15 hod. (16.15 hod.) na farskom úrade
  • osobne po skončení svätých omší v sakristiách kostolov
  • telefonicky

Vysluhovanie sviatosti zmierenia

V našej farnosti je možné pristúpiť k svätej spovedi v pracovné dni pred sv. omšami (v prípade potreby aj v nedeľu pred sv. omšou).

Pohreb a sviatostné zaopatrenie je možné nahlásiť všetkými vyššie uvedenými troma spôsobmi.