Vysvetlenie použitých prvkov:
Čierny, strieborne lemovaný latinský kríž, preložený piatimi 6-cípymi hviezdami, symbolizuje patrocínium farského kostola vo Veľkých Ripňanoch, zasväteného sv. Jánovi Nepomuckému. Erb dopĺňajú dve strieborné ľalie, symboly Panny Márie, vyjadrujúce patrocíniá filiálnych kostolov v Malých Ripňanoch (Panny Márie Fatimskej) a Lužanoch (Narodenie Panny Márie), ako aj pôvodné patrocínium farského kostola, do roku 1853 zasväteného Narodeniu Panny Márie.