AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

(aktualizované dňa 01.05.2022 o 12:40)

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa ruší Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Znamená to, že všetky hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, môžu sa konať od 14. marca bez kapacitných či iných organizačných obmedzení a podmienok.


Zrušenie plošných obmedzení prevádzok a hromadných podujatí v praxi znamená, že za ochranu vlastného zdravia a zdravia svojich najbližších musí prevziať zodpovednosť každý jeden z nás.

Početné opatrenia, ktoré sa nachádzali vo vyhláškach ÚVZ SR, už od istého času nie sú povinné. V čase, kedy však stále pretrvávajú vysoké denné prírastky nových prípadov ochorenia, má ich dodržiavanie naďalej význam, a preto ich Úrad verejného zdravotníctva SR zapracoval do odporúčaní hlavného hygienika SR. Zvýšený hygienický štandard je totiž relatívne jednoduchou cestou, ako znižovať riziko nákazy a šírenia ochorenia COVID-19, ako aj iných respiračných infekcií.

Jednotlivé postupy majú odporúčací charakter a pomôžu vám znižovať riziko infekcie v špecifických situáciách či prevádzkach.


Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu sa odporúča nasledovné:

  1. dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
  2. tesne pred rozdávaním prijímania/hostií si rozdávajúca osoba má vydezinfikovať ruky,
  3. v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si rozdávajúci vydezinfikuje ruky; pri prijímaní „pod obojím“ sa odporúča použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
  4. nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
  5. odporúča sa uprednostniť prijímanie na ruku, nie do úst,
  6. v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou, s ktorými má kontakt viac osôb,
  7. neodporúča sa podávanie rúk.