Drahí farníci!

Popolcovou stredou sa začína obdobie Veľkého pôstu. Je to štyridsať dní trvajúci čas prípravy na sviatky Pánovho zmŕtvychvstania. Tento čas nám dáva príležitosť “trochu spomaliť” a zamerať svoju pozornosť na vlastnú pominuteľnosť.

Hoci žijeme v “uponáhľanej dobe”, využime tento nastávajúci čas na to, aby sme prehodnotili, čo je v živote naozaj dôležité a čo nie.

Ako Vaši duchovní pastieri prajeme Vám i sebe, aby sme tento Veľký pôst prežili nielen ako nejaké “tradičné obdobie”, ale ako naozajstnú novú šancu na prehodnotenie vlastného života.

Dôležitou súčasťou prípravy na veľkonočné sviatky je Sviatosť zmierenia. TU Vám ponúkame inšpiráciu a pomoc pri príprave na sv. spoveď.

Pomocou v prežívaní Veľkopôstneho obdobia nám môže byť pobožnosť Krížovej cesty. Niekoľko námetov Vám ponúkame TU.