Drahé sestry a bratia!

V našej farnosti sa spoločná sv. spoveď bude konať v pondelok 25. marca a to nasledovne:

Vo farskom kostole vo Veľkých Ripňanoch od 16:00 do 17:00

V Malých Ripňanoch od 16:00 do 16:45

V Lužanoch od 16:00 do 16:45

Srdečne Vás všetkých pozývame na sv. spoveď, aby sme sa tak dobre pripravili na slávenie veľkonočných sviatkov.


V prípade, že by Vám nevyhovoval termín sv. spovede v našej farnosti, prinášame Vám aj rozpis spoločného spovedania v našom dekanáte:


Príprava k sviatosti zmierenia

Súčasťou prípravy na veľkonočné sviatky je pristúpenie k sviatosti zmierenia. Predpokladom dobrej sv. spovede je osobná príprava čiže spytovanie svedomia.

Na našej webstránke máte pripravené spovedné zrkadlo pre dospelých mužov, ženy, pre mládež a deti. Je to pomôcka, ako sa dobre pripraviť, úprimne pozrieť do svojho vnútra a uvedomiť si svoje hriechy. Nezabúdajme, že v modernej dobe vplyvom straty citlivosti na hriech často nepovažujeme za zlé to, čo je skutočne hriechom a to, čo pomaly a skrytým spôsobom ničí naše vzťahy, manželstvá, rodiny a ľudské šťastie. Len vtedy, keď si človek prizná hriech, môže sa z neho uzdraviť a zmeniť tak svoj život k lepšiemu.

KLIKNUTÍM SEM PREJDETE NA SPOVEDNÉ ZRKADLO


Pomocou v prežívaní Veľkopôstneho obdobia nám môže byť pobožnosť Krížovej cesty. Niekoľko námetov Vám ponúkame TU.