Dôležitý oznam pre farníkov

Drahí bratia a sestry!

Od 2. novembra je možné sláviť verejné bohoslužby, avšak len s obmedzeniami!

Slávenie verejných bohoslužieb je možné iba s limitom 6 osôb, vrátane kňaza a asistencie.

Z tohto dôvodu sa až do odvolania na sv. omši môžu zúčastniť iba maximálne 4 osoby z rodiny, ktorá si daný úmysel sv. omše nahlásila.

Tieto osoby sa taktiež musia vedieť preukázať:
a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 6.11.2020 do 8.11.2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6.11.2020 do 8.11.2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Rozpis sv. omší je uverejnený v sekcii Farské oznamy.

O všetkých zmenách a novinkách Vás budeme informovať na našej stránke. Pozorne ju prosím sledujte!

Ďakujeme za pochopenie!


Sv. spoveď

Hoci sa sv. omše môže zúčastniť iba obmedzený počet štyroch osôb, ponúkame príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pol hodinu pred každou sv. omšou.

Po sv. spovedi je taktiež možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu.

V prípade priaznivého počasia budeme spovedať vonku pri kostole, v opačnom prípade vo Veľkých Ripňanoch v starej sakristii a v Malých Ripňanoch a Lužanoch v predsieni kostola.

Prosíme, aby ste na sv. spoveď čakali v skupine NIE VÄČŠEJ ako 6 osôb.

Osoby pristupujúce k sviatosti zmierenia sa taktiež musia vedieť preukázať:
a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 6.11.2020 do 8.11.2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6.11.2020 do 8.11.2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.


Pobožnosť za zosnulých

Drahí bratia a sestry, keďže sa v tomto čase nemôžeme stretnúť na cintoríne a modliť sa tam za našich zosnulých, spojme sa duchovne a pomodlime sa pobožnosť za zosnulých každý u seba doma.

PRE ZOBRAZENIE POBOŽNOSTI ZA ZOSNULÝCH KLIKNI SEM


Informácie k príprave detí na Prvé sväté prijímanie


Pre pandémiu bude možné získať „dušičkové“ odpustky celý november

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Zobraziť celý text


Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu

Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne “Modlitbu za Slovensko”.

Zobraziť celý text


Dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši

Pripomíname, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.


Milí veriaci, hoci sa momentálne nemôžeme stretnúť v kostole, spájajme sa duchovne počas sledovania sv. omší prostredníctvom TV alebo internetu.


Drahé sestry a bratia, jednou z možností sledovania nedeľnej sv. omše aj sv. omša z Kaplnky svetla, ktorú celebruje o. Ivan Kňaze, národný riaditeľ Pápežských misijných diel. Sv. omša sa koná v nedeľu o 11.00. Sledovať ju môžete priamo tu na stránke.

V nedeľu tu bude priamy prenos, v týždni potom záznam zo sv. omše z poslednej nedele.


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

V čase obmedzenia verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

  • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
  • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
  • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


Duchovné Sväté prijímanie pri sledovaní sv. Omše v televízii – modlitba

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu. Počas priamych prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby:

Najláskavejší Ježišu!
Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo!
Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky.
Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou.
Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne.
Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.
Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam.
Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol.
Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia.
Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:

Môj Ježišu,
verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.
Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


Ďakujeme všetkým farníkom, ktorí hygienické nariadenia a odporúčania od začiatku pandémie skutočne poctivo dodržiavajú.
V našich kostoloch vo farnosti sme nezaznamenali žiadne svojvoľné porušovanie predpisov, ba naopak, aj to, čo je iba odporúčané sa snažia veriaci dodržiavať.
Buďme aj naďalej v tomto príkladom pre ostatných. Našou povinnosť je chrániť svoje zdravie, aj zdravie všetkých ľudí.