AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

SPOJME SA DUCHOVNE V MODLITBE ZA ZOSNULÝCH

Drahí bratia a sestry!

V stupni „3. STUPEŇ OHROZENIA“, v ktorom sa náš okres od 1.11.2021 nachádza je zakázané usporadúvanie hromadných podujatí. Z tohto dôvodu sa nebude konať spoločná pobožnosť na cintoríne.

Pamätajme však na našich i všetkých zosnulých v našich súkromných modlitbách.

Pozývame Vás k spoločnej modlitbe za zosnulých aspoň formou duchovného spojenia sa. Na slávnosť všetkých svätých sa o 15:00 rozozvučia zvony v našom farskom kostole. Nájdime si pár minút času, aby sme sa ako farské spoločenstvo – hoci fyzicky nie na tom istom mieste – spojili v modlitbe za tých, ktorí nás predišli do večnosti.

Jednou z foriem modlitby za zosnulých je aj pobožnosť za zosnulých, ktorú sa môžeme pomodliť každý súkromne.

PRE ZOBRAZENIE POBOŽNOSTI ZA ZOSNULÝCH KLIKNI SEM


Modlitba ku všetkým svätým


Získavanie odpustkov počas celého novembra

Tak, ako aj minulý rok, odpustky bude možné získať počas celého mesiaca november. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.


Aktuálne opatrenia COVID-19

Aktuálny týždeň (do 31.10.2021)

Drahí bratia a sestry!

Na Slovensku je v platnosti tzv. COVID automat, podľa ktorého sa riadia epidemiologické opatrenia na základe toho, v akom stupni sa daný okres nachádza. Podľa COVID automatu sa riadi taktiež usporadúvanie bohoslužieb.

Od 25.10. sa náš okres nachádza v stupni „1. STUPEŇ OHROZENIA“. Znamená to ešte prísnejšie pravidlá účasti na bohoslužbách. V režime „ZÁKLAD“ platí pravidlo, že na jedného účastníka musí pripadať 15m2 plochy kostola.

V našich kostoloch sa môže na bohoslužbách zúčastniť nasledovný počet osôb:

Veľké Ripňany (305 m2) – 20
Malé Ripňany (215 m2) – 14
Lužany (105 m2) – 7

Aj z dôvodu prebiehajúcej prípravy na prvé sv. prijímanie, ktorej základom je účasť detí na sv. omši bude nedeľná sv. omša o 10:30 vyhradená pre plne zaočkované osoby. Tejto sv. omše sa budú môcť zúčastniť len zaočkované osoby a deti (bez ohľadu na zaočkovanie) do 12 rokov bez obmedzenia počtu účastníkov. Prosíme Vás všetkých o porozumenie, našim cieľom nie je zakazovať komukoľvek vstup na sv. omšu, práve naopak, aby sa na sv. omšiach mohol zúčastniť čo najväčší počet veriacich a detí.

Taktiež platí povinnosť vyhotovovať zoznam účastníkov na bohoslužbách. Pri vstupe do kostola bude pripravený zoznam s počtom miest zodpovedajúcim aktuálnej kapacite kostola. Každý vstupujúci je povinný na zoznam napísať svoje meno, priezvisko a telefónne číslo. Ak už na zozname nebude voľné miesto, znamená to, že kapacita kostola je naplnená.

V interiéri je povinný respirátor FFP2, pri vstupe si veriaci dezinfikujú ruky, dodržiavajú odstupy min. 2 m.

Hoci neplatí všeobecný dišpenz od účasti na sv. omši, povinnosť účasti nezaväzuje veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Pol hodinu pred každou sv. omšou je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.


– Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
– Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
– Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Budúci týždeň (od 1.11.2021)

Drahí bratia a sestry!

Na Slovensku je v platnosti tzv. COVID automat, podľa ktorého sa riadia epidemiologické opatrenia na základe toho, v akom stupni sa daný okres nachádza. Podľa COVID automatu sa riadi taktiež usporadúvanie bohoslužieb.

Od 1.11. sa náš okres nachádza v stupni „3. STUPEŇ OHROZENIA“. Znamená to ešte prísnejšie pravidlá účasti na bohoslužbách. V režime „ZÁKLAD“ platí pravidlo, že na jedného účastníka musí pripadať 25m2 plochy kostola.

V našich kostoloch sa môže na bohoslužbách zúčastniť nasledovný počet osôb:

Veľké Ripňany (305 m2) – 12
Malé Ripňany (215 m2) – 9
Lužany (105 m2) – 4

Aj z dôvodu prebiehajúcej prípravy na prvé sv. prijímanie, ktorej základom je účasť detí na sv. omši bude nedeľná sv. omša o 10:30 vyhradená pre plne zaočkované osoby. Tejto sv. omše sa budú môcť zúčastniť len zaočkované osoby a deti (bez ohľadu na zaočkovanie) do 12 rokov v počte maximálne do 100 osôb. Prosíme Vás všetkých o porozumenie, našim cieľom nie je zakazovať komukoľvek vstup na sv. omšu, práve naopak, aby sa na sv. omšiach mohol zúčastniť čo najväčší počet veriacich a detí.

Taktiež platí povinnosť vyhotovovať zoznam účastníkov na bohoslužbách. Pri vstupe do kostola bude pripravený zoznam s počtom miest zodpovedajúcim aktuálnej kapacite kostola. Každý vstupujúci je povinný na zoznam napísať svoje meno, priezvisko a telefónne číslo. Ak už na zozname nebude voľné miesto, znamená to, že kapacita kostola je naplnená.

V interiéri je povinný respirátor FFP2, pri vstupe si veriaci dezinfikujú ruky, dodržiavajú odstupy min. 2 m.

Hoci neplatí všeobecný dišpenz od účasti na sv. omši, povinnosť účasti nezaväzuje veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Pol hodinu pred každou sv. omšou je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.


– Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
– Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
– Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.


Mimoriadny rok sv. Jozefa

Pri príležitosti 150.výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Cirkvi vyhlásil pápež František mimoriadny rok Sv. Jozefa. Urobil tak dňa 8.decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom). Mimoriadny rok ktorý prežívame  potrvá do 8.decembra 2021.

Všetci veriaci v tomto roku sv. Jozefa majú možnosť usilovať sa modlitbami a dobrými skutkami s pomocou sv. Jozefa získať útechu a úľavu vo vážnych ľudských a spoločenských trápeniach , ktoré dnes sužujú svet. S tým sú spojené aj osobitné úplné odpustky, ktoré sa udeľujú za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu.

Zobraziť celý text


Cirkev stále umožňuje získať odpustky v urgentných prípadoch pandémie

Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať úplné odpustky. Túto možnosť umožňuje stále platný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila vlani v marci. K dispozícii je na stránke KBS. Na webe tiež možno nájsť nótu penitenciárie, ktorá vysvetľuje, že v extrémnych situáciách je možné udeliť napríklad aj spoločné rozhrešenie. Dekrét i nótu podpísali hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regent Mons. Krzysztof Nykiel.

Zobraziť celý text


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

  • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
  • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
  • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


Duchovné Sväté prijímanie pri sledovaní sv. Omše v televízii – modlitba

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu. Počas priamych prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby:

Najláskavejší Ježišu!
Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo!
Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky.
Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou.
Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne.
Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.
Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam.
Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol.
Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia.
Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:

Môj Ježišu,
verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.
Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


Ďakujeme všetkým farníkom, ktorí hygienické nariadenia a odporúčania od začiatku pandémie skutočne poctivo dodržiavajú.
V našich kostoloch vo farnosti sme nezaznamenali žiadne svojvoľné porušovanie predpisov, ba naopak, aj to, čo je iba odporúčané sa snažia veriaci dodržiavať.
Buďme aj naďalej v tomto príkladom pre ostatných. Našou povinnosť je chrániť svoje zdravie, aj zdravie všetkých ľudí.