Drahé deti,


prajeme Vám, aby ste vždy hľadeli na Krista, ktorý tým, že sa sám uponížil, nás vyvýšil a nás vykúpil. Preto buďte aj Vy tými, ktorí prinášajú svetlo a nádej svojmu okoliu, rodine  a našej farnosti.

To Vám vyprosujú a prajú vaši pátri Mieczyslaw a Adam


Drahí rodičia prvoprijímajúcich detí,

V piatok 21. mája o 18.00 večerná sv. omša vo Veľkých Ripňanoch  bude za účasti prvoprijímajúcich. Po sv. omši bude nácvik detí na prvé sv. prijímanie.

V sobotu 22. mája  o 10.00 hod. vo Veľkých Ripňanoch bude sv. spoveď prvoprijímajúcich detí a ich rodinných príslušníkov.  Po sv. spovedi bude stretnutie detí vo farskom kostole.  

Slávnosť Prvého sv. prijímania sa v našej farnosti uskutoční v nedeľu 23. mája 2021 o 10.30 hod. vo farskom kostole vo Veľkých Ripňanoch.

Prosíme rodičov, aby sa každú nedeľu s deťmi zúčastňovali sv. omší.

aktuálne opatrenia: https://ripnany.dehoniani.sk/

Prosíme  Vás aby ste  pomáhali svojim  deťom hlavne svojim príkladom. Sprevádzajte deti na sv. omše, doma sa s deťmi spoločne modlite v tomto mesiaci máj sv. ruženec zvlášť za skončenie  pandémie.

Ďakujeme všetkým, ktorí hygienické nariadenia a odporúčania od začiatku pandémie skutočne poctivo dodržovali  a dodržiavajú. Buďte aj naďalej v tomto príkladom pre ostatných. Povinnosťou nás všetkých  je chrániť svoje zdravie, aj zdravie všetkých ľudí.

Nech sa vám darí … vaši pátri Mieczyslaw a Adam