Modlitba na úvod

Bože, Duchu Svätý, pomôž mi, aby som spoznala svoje hriechy pravdivo, zo srdca ich oľutovala, úprimne ich vyznala a daj, aby som sa stala naozaj lepším človekom.

Viera

– Zaujímala som sa o svoju náboženskú formáciu? (prečítam si z času na čas nejakú knihu, časopis, zamyslenie s náboženskou tematikou, čítam si pravidelne Písmo..?)

– Hanbila som sa verejne vyznať svoju vieru prežehnaním či katolíckym pozdravom alebo v rozhovore s kamarátkami?

– Modlila som sa pravidelne ráno, večer?

– Bola moja modlitba povrchná? Modlila som sa len zo zvyku alebo z povinnosti?

– Verila som ľahkovážne horoskopom či veštici? Bola som poverčivý?

– Úmyselne som sa vyhýbala sv. spovedi a odkladala som ju?

– Postila som sa v piatky a na popolcovú stredu?

Sviatočný deň

– Vymeškala som z ľahostajnosti či lenivosti v nedeľu a prikázaný sviatok sv. omšu?

– Často bývam počas sv. omše nepozorná či roztržitá?

– Znesväcovala som nedeľu zbytočnými prácami?

– Venujem sa v nedeľu svojej rodine dostatočne?

Ochrana života

– Zbytočne som neriskovala svoj život alebo svoje zdravie? (v práci, na ceste…)

– Keď som mala problémy a ťažkosti, myslela som na samovraždu? Pokúsila som sa spáchať samovraždu? Pohŕdala som svojim životom?

– Porušovala som dopravné predpisy a ohrozovala tak seba a iných na ceste?

– Opíjala som sa? Som už závislá na alkohole?

– Riadila som auto pod vplyvom alkoholu?

– Mám nejakú závislosť, ktorá mi ničí zdravie? (fajčenie, alkohol, obžerstvo…)

– Užívala som drogy alebo iné omamné látky?

– Bola som na úmyselný potrat? Z donútenia alebo dobrovoľne?

– Súhlasil som s interrupciou, keď sa ma niekto pýtal na radu, alebo som verejne
súhlasila s týmto závažne ťažkým hriechom? Podporila som iné ženy k potratu?

– Používam trvalú antikoncepciu abortívneho charakteru?

Intímna oblasť

– Dopustila som sa sebaukájania?

– Mala som intímny styk s iným mužom? Alebo s priateľom či snúbencom?

– Pozerala som nemravné filmy, časopisy, internetové stránky a pornografiu?

– Obliekala som sa zbytočne vyzývavo a provokatívne?

– Nie som prehnane až chorobne zameraná len na svoj vzhľad a vonkajšok?

– Správala som sa pred mužmi nemravne? Mala som zmyselné reči, poznámky, návrhy pred cudzími mužmi? (v zamestnaní, na pracovnej ceste…)

Vzťah k majetku

– Kradla som? Vrátila som, čo mi nepatrí? Nahradila som spôsobenú škodu inému?

– Brala som si pracovné prostriedky, či iný materiál z práce?

– Bola som lakomá? Nerád som dávala almužnu chudobným?

– Prispievala som na dobročinné ciele?

– Utrácala som zbytočne veľa peňazí? (na módne doplnky…)

Reč

– Rozprávala som nemravne, oplzlo, pohoršlivo, vulgárne?

– Preklínala som niekoho alebo niečo? Želala som od Pán Boha zlo niekomu?

– Hrešila som proti Pánu Bohu, Panne Márii a svätým? Brala som ich mená zbytočne a  nadarmo?

– Prisahala som zbytočne na rôzne malicherné podnety či dôvody?

– Klamala som? Podvádzala som?

– Dávala som iným (zvlášť mladším a deťom) zlý príklad nemravnými rečami či dvojzmyselnými vtipmi?

Vzťah k manželovi

– Ponižovala som svojho manžela?

– Úmyselne som sa na neho hnevala a nechcela mu odpustiť, zmieriť sa?

– Nemodlila som sa pravidelne za svojho manžela, ale som mu želala zlo, preklínala ho?

– Dopustila som sa manželskej nevery? V myšlienkach, citoch alebo aj fyzicky?

– Bola som bezohľadná voči svojmu manželovi?

– Nie som chorobne žiarlivá na svojho manžela?

Vzťah k deťom a rodine

– Zaujímam sa dostatočne o výchovu svojich detí? Viem, kde a s kým chodia, čo robia, ako trávia voľný čas?

– Bola som príliš prísna k deťom alebo naopak príliš zhovievavá a schvaľovala som dokonca niekedy aj ich zlé skutky?

– Zanedbávala som náboženskú výchovu svojich detí?

– Modlím sa spoločne so svojimi deťmi, manželom, rodinou? Navštevujeme spolu sv. omše?

– Viem sa s nimi porozprávať o viere, o tom čo prežívajú, čo ich trápi, alebo teší…?

– Nevhodným spôsobom som zasahovala do manželského a rodinného života
svojich už dospelých detí?

– Ubližovala som svojim deťom?

– Pomáham svojim starším a nevládnym rodičom? Pravidelne ich navštevujem?

– Trávim viac voľného času s kamarátkami ako so svojim manželom, deťmi, rodinou?

– Prehnane veľa som pracovala a zanedbávala tak hlavne rodinu a deti?

Vzťah k blížnym

– Nechcela som odpustiť a zmieriť sa?

– Pohŕdala som inými a prejavovala voči ním odpor?

– Nenávidela som iných ľudí? (v rodine, v susedstve, v zamestnaní…)

– Rozprávala som o druhých pohŕdavo a ponižovala som ich slovom či skutkom?

– Bola som netolerantná? Chcela som mať vo všetkom za každú cenu pravdu?

– Bola som náladová a neznesiteľná?

– Závidela som druhým úspech, postavu, vzhľad, schopnosti?

– Pomstila som sa niekomu slovom či skutkom alebo ignorovaním?

– Hovorila som bez potreby o chybách iných? Ohovárala som? Nie som už náhodou „klebetná baba“?

– Vymýšľala som si chyby na iného s cieľom ublížiť, alebo som zveličovala skutočné
chyby druhého? Osočoval som?

– Hnevala som sa na niekoho a viditeľne prejavovala odpor, nesympatie k druhých?

– Podporovala som rasistické či proti ľudské myšlienky a politické smery? (napr. zlé nálady a reči proti Rómom, Židom, černochom, inovercom a pod.)

Čestnosť

– Úmyselne som porušovala štátne, obecné, pracovné a daňové zákony a nariadenia?

– Neplnila som si svedomito svoje povinnosti v rodine, práci, spoločnosti?

– Úmyselne som zatajovala nejaké veľmi dôležité informácie?

– Kryla som nečestné konanie iných?

– Klamala som na verejnom fóre, v televízii, rozhlase, či v tlači, na sociálnych sieťach?

– Podporovala som zlé úmysly, hriechy a nekresťanské praktiky druhých?

– Zneužívala som svoju funkciu, postavenie pre čisto osobné záujmy a neprimerane sa tak aj sama obohacovala?

– Konala som vedome proti svojmu svedomie a presvedčeniu v dôležitých rozhodnutiach? (ako napr. voľby, pracovné zmluvy, dobro väčšiny a pod.)

– Konala som niečo so zlým úmyslom, alebo zlými prostriedkami? Dávala som úplatky?