Viera a modlitba

Modlil som sa ráno, večer, pred jedlom i po jedle? Modlil som sa azda nerád a nedbalo? Bol som pri modlitbe roztržitý? Nehanbil som sa vyznať svoju vieru pred iným?

Úcta k Bohu

Vyslovoval som meno Božie nadarmo? Veril som poverám alebo horoskopom? Robil som si žarty z posvätných vecí?

Nedeľa

Bol som každú nedeľu a v prikázaný sviatok na celej sv. omši? Vyrušoval som a rozprával som sa na sv. omši?

Rodičia

Poslúchal som svojich rodičov a starých rodičov? Rád som im pomáhal? Modlil som sa za nich? Bol som voči ním drzý, odvrával som im?

Láska k blížnemu

Hádal som sa so súrodencami? Viem sa podeliť so súrodencami? Posmieval som sa spolužiakom? Nadával som im alebo som ich navádzal na zlé? Nebil som iných? Nebol som pyšný, sebecký a zlostný? Odpustil som blížnemu? Bol som úctivý voči starým ľuďom? Chránil som si zdravie?

Čistota

Hovoril som neslušné vtipy? Pozeral som nemravné filmy, internetové stránky alebo časopisy? Správam sa slušne a s úctou k dievčatám a chlapcom?

Majetok

Mám poriadok vo svojich veciach? Ukradol som alebo pokazil cudziu vec? Vrátil som požičané veci?Bol som lakomý? Viem sa podeliť s ostatným o svoje veci?

Pravda

Klamal som? Viem zachovať zverené tajomstvo? Nehovoril som o iných škaredo a nepravdivo? Nepretvaroval som sa? Dodržal som, čo som sľúbil?

Škola a práca

Dostatočne som sa pripravoval na vyučovanie? Vyrušujem na vyučovacích hodinách? Bol som lenivý, neporiadny, nespoľahlivý? Musia ma rodičia nútiť do práce?